Berita

Pemprosesan produk

01-09-2021

 Pemprosesan produk

  Apabila kami menerima pesanan pelanggan, jabatan teknologi pengeluaran kami akan mereka bentuk lukisan produk, dan selepas lukisan selesai, mereka akan menjalankan kerja semakan dan belanjawan.

Seterusnya, jabatan kualiti proses kami akan menyemak semula untuk memastikan reka bentuk lukisan adalah betul. Lukisan tersebut kemudiannya akan diserahkan kepada bengkel pengeluaran. Mengikut keperluan reka bentuk lukisan, mereka ditugaskan ke jabatan yang berbeza untuk pemprosesan mekanikal.

  Selepas setiap proses selesai, ia akan diperiksa sendiri dan kemudian diserahkan kepada jabatan pemeriksaan kualiti untuk pemeriksaan semula. Selepas pemeriksaan semula diluluskan, ia akan diserahkan kepada proses seterusnya sehingga semua proses selesai.

  Kami mempunyai kakitangan yang berdedikasi untuk menyelia dan menyemak keseluruhan proses bagi memastikan kualiti produk. Akhirnya, produk akan dihantar untuk pelbagai pemeriksaan, dan selepas keputusan pemeriksaan memenuhi keperluan produk, mereka akan dibungkus dan dihantar. Jika ia tidak melepasi pelbagai pemeriksaan, jabatan teknologi pengeluaran kami akan menyediakan penyelesaian yang sepadan kepada masalah tersebut. Akhir sekali, produk yang kami hasilkan memenuhi kehendak pelanggan.

Product processing

Dapatkan harga terkini? Kami akan bertindak balas secepat mungkin (dalam masa 12 jam)

Dasar privasi